Regeling bezwaarschriften btw privégebruik auto nu definitief

Zoals eerder op deze website aangekondigd, is het nu mogelijk om collectief bezwaar aan te tekenen. Op de website van de Belastingdienst kunt u de definitieve regeling vinden. Wij hebben de tekst hierna opgenomen. Ter aanvulling merkt de Belastingdienst nog op dat u deze regeling onder voorwaarden ook mag gebruiken wanneer het boekjaar afwijkt van het kalenderjaar. Mocht de rechter een collectief bezwaar niet goedkeuren, dan zal men ambtshalve uitspraak doen.

Lees verder

Is aan werknemers doorbetaalde provisie belast?

In deze zaak gaat het om een tussenpersoon die provisie ontvangt bij het afsluiten van verzekeringen of andere financiële diensten. Wanneer een werknemer van deze tussenpersoon deze diensten zelf afneemt, houdt z’n baas de provisie niet, maar betaalt hij deze door aan de desbetreffende werknemer. Onderwerp van discussie met de Belastingdienst is of de werkgever nu wel of niet belasting verschuldigd is over deze provisie.

Lees verder