Meld ook tijdelijke betalingsonmacht!

Wanneer u uw belastingschuld niet kunt betalen, doet u er goed aan om dit z.s.m. te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. In een recent arrest van de Hoge Raad gaat het om een bedrijf dat de Belastingdienst heeft gevraagd om de nog door het bedrijf te betalen loonbelasting te verrekenen met de nog door het bedrijf terug te ontvangen omzetbelasting. U raadt het al,

Lees verder

Verruiming regels belastinguitstel bij verkoop

De zogenoemde HIR-regeling is onlangs verruimd.
Wanneer u als ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt, kunt u de belastingheffing over de boekwinst uitstellen. U stopt deze boekwinst dan in een herinvesteringsreserve (HIR). Deze HIR mag u – onder voorwaarden – laten staan zolang u van plan bent om voor de opbrengst een nieuw bedrijfsmiddel te kopen.

Lees verder